O nás

Logo


Spojila nás touha po plnohodnotném životě

a v naději na její smysluplné naplňování vznikla
NADĚJE pro všechny


 

Kdo jsme a co chceme


Jsme spolek zdravotně postižených dětí, mládeže, dospělých a občanů
s dlouhodobým zájmem o pomoc při jejich integraci.
Chceme se smysluplně zapojit do běžného života a naše společné aktivity směřují k tomuto cíli.Základní informace o spolku


Podnět ke vzniku spolku vzešel v roce 2007 z řad rodičů zdravotně
postižených dětí a mládeže.
Členem spolku může být každý občan, bez ohledu na státní příslušnost.
Nejvyšším orgánem spolku je jeho členská schůze. Statutárním orgánem, který řídí činnost spolku a jedná jeho jménem je výkonná rada. Na veškerou činnost spolku dohlíží dozorčí rada.
Zdrojem příjmů spolku jsou členské příspěvky, sponzorské dary,
příspěvky státu a jiné příjmy vyplývající z vlastní činnosti spolku.
Spolek celoročně organizuje a realizuje volnočasové aktivity směřující
k rozvoji zdravotně handicapovaných a jejich integraci.
V rámci těchto činností probíhají pravidelná setkávání v klubovně, jedno či vícedenní akce s rozmanitou tématikou a dlouhodobé organizované pobyty.Kdo nás podporuje


Každý, kdo je ochoten nám naslouchat se snahou porozumět a podílet se na naši činnosti, ať už finančně, materiálně či osobní účastí. Spolek nemá zaměstnance, všechny aktivity zajišťují ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu dobrovolníci z řad rodičů zdravotně handicapovaných dětí, studenti a lidé, s pochopením pro naše potřeby.


...a pokud o nás chcete vědět více, zveme Vás do dalších sekcí našich www.stránek