O nás

Spojila nás touha po plnohodnotném životě a v naději na její smysluplné naplňování vznikla NADĚJE pro všechny

Kdo jsme a co chceme

Jsme spolek zdravotně postižených dětí, mládeže, dospělých a občanů s dlouhodobým zájmem o pomoc při jejich integraci. Chceme se smysluplně zapojit do běžného života a naše společné aktivity směřují k tomuto cíli.

Základní informace o spolku

Podnět ke vzniku spolku vzešel v roce 2007 z řad rodičů zdravotně  postižených dětí a mládeže. Členem spolku může být každý občan, bez ohledu na státní příslušnost. Nejvyšším orgánem spolku je jeho členská schůze. Statutárním orgánem, který řídí činnost spolku a jedná jeho jménem je výkonná rada. Na veškerou činnost spolku dohlíží dozorčí rada. Zdrojem příjmů spolku jsou členské příspěvky, sponzorské dary, příspěvky státu a jiné příjmy vyplývající z vlastní činnosti spolku. Spolek celoročně organizuje a realizuje volnočasové aktivity směřující k rozvoji zdravotně handicapovaných a jejich integraci.  V rámci těchto činností probíhají pravidelná setkávání v klubovně, jedno či vícedenní akce s rozmanitou tématikou a dlouhodobé organizované pobyty.

Kdo nás podporuje

Každý, kdo je ochoten nám naslouchat se snahou porozumět a podílet se na naši činnosti, ať už finančně, materiálně či osobní účastí. Spolek nemá zaměstnance, všechny aktivity zajišťují ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu dobrovolníci z řad rodičů zdravotně handicapovaných dětí, studenti a lidé, s pochopením pro naše potřeby.

 ...a pokud o nás chcete vědět více, zveme Vás do dalších sekcí našich www.stránek

Nadcházející akce
08.08.2021 - 15.08.2021Tábor na Sněžníku
11.09.2021 - 12.9.2021Praha - Pomáháme fotografiemi
18.09.2021 - 19.9.2021Naděje na Třebovickém koláči 
25.09.2021 - 28.9.2021Putování Moravským krasem
Zobrazit vše
Jak nám můžete pomoci?
218332200/0300 Více informací
GIVT

Pomáhejte zdarma při nakupování na internetu. Jeden klik navíc dává smysl.

>>

Za podporu naší činnosti děkujeme

Zobrazit všechny